Angajăm CONSILIER pentru Comunitatea de Tineri SOS Bacău

Descrierea organizaţiei:

Asociaţia SOS Satele Copiilor România este acreditată ca furnizor de servicii sociale şi este activă în România încă din anul 1990, bucurându-se şi de o experienţă de peste 60 de ani a Federaţiei SOS Children’s Villages International, din care face parte. Aici oferim o familie copiilor ajunşi în dificultate, îi ajutăm să îşi clădeasca un viitor şi contribuim la dezvoltarea comunităţilor în care ei trăiesc.

 

SOS Satele Copiilor s-a clădit pe baza unor convingeri şi atitudini fundamentale, ce reprezintă esenţa succesului nostru. În îndeplinrea misiunii noastre, următoarele valori durabile ne ghidează acţiunile, deciziile şi relaţiile:

  • CURAJ
  • ANGAJAMENT
  • ÎNCREDERE
  • CREDIBILITATE
 

Descrierea postului de consilier Comunitate de Tineri SOS:

Consiliere individuală şi de grup pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă ale tinerilor asistaţi de către Comunitatea de Tineri SOS Bacău, în concordanţă cu obiectivele planificate.

 

Principalele sarcini ale consilierului:

• realizează consiliere individuală şi de grup pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă ale tinerilor;

• menţine legatură cu şcolile şi cu locurile de muncă ale tinerilor;
• sprijină tinerii în administrarea bugetului şi în alcătuirea decontului lunar;
• consilierul este implicat în procesul de supraveghere şi asistare a tuturor tinerilor din proiect pe timpul unei ture (se lucrează în ture)
• asistă şi consiliază tânărul în implementarea PIP (Planului individualizat de protecţie)pe toate direcţiile de acţiune (îngrijire, educaţie, timp liber, loc de muncă, stabilitate emoţională, deprinderi de viaţă)
• se asigură că toate drepturile copiilor sunt respectate atât în interiorul proiectului cât şi în exteriorul acestuia (organizaţia având o politică de TOLERANŢĂ ZERO faţă de abuzul asupra copiilor);
• comunică cu acurateţe şi regularitate coordonatorului centrului de zi observaţiile sale asupra comportamentului tinerilor beneficiari şi îl informează imediat cu privire la orice eveniment neaşteptat survenit sau dacă suspectează sau identifică situaţii de abuz sau neglijare;
• respectă procedurile de ordine de interioară stabilite la nivel de Asociaţie;
• este preocupat de formarea profesională continuă.

 

Cerinţe:

Competenţe :
– studii superioare încheiate în domeniul pedagogiei, asistenţei sociale, psihologiei (licenta);
– experienţa minimă de doi ani în servicii pentru copii / tineri este un plus;
– cunoştinţe despre legislaţia din domeniul protecţiei copilului;
– cursul de consilier vocational (certificare ANC) reprezintă un avantaj
– cunoştinte operare calculator;
– cunoaşterea limbii engleze;

 

Abilităţi:
– Empatie şi motivaţie de a lucra cu tinerii;
– Excelente abilităţi de comunicare;
– Abilităţi de consiliere, educaţie şi formare în lucrul cu tinerii;
– Abilitati practice de viaţă;
– Capabil să îşi gestioneze timpul şi să lucreze sub presiune ;
– Om de echipă orientat catre rezolvarea de probleme;
– Capacitate de analiză şi sinteză; planificare.

 

Oferta:

Acest post este pe durată determinată!

Organizaţia oferă posibilitatea de a lucra pentru o idee generoasă pusă în slujba copiilor şi tinerilor în dificultate, un salariu adecvat funcţiei şi profilului caritabil al organizaţiei precum şi formare profesională.

Persoanele interesate pot suna pentru detalii la numărul de telefon: 021-668.00.88 şi pot trimite CV-ul şi o scrisoare de motivaţie pe adresa de e-mail claudia.stefanescu@sos-satelecopiilor.ro până cel târziu la data de 12 iunie 2015.
Vă rugăm să precizaţi faptul că aplicaţi pentru postul “Consilier CT Bacău”.

Numai candidaţii selectaţi vor fi contactaţi în vederea participării la un prim interviu!