Coordonator Comunitate de Tineri Bacau

Descrierea organizaţiei:

Noi oferim o familie copiilor ajunşi în dificultate, îi ajutăm să-şi clădească singuri un viitor şi contribuim la dezvoltarea comunităţilor în care ei trăiesc.

Principalele obiective:

1. Raspunde pentru crearea unui cadru optim pentru asistarea si pregatirea tinerilor in parcursul lor catre o viata independent;
2. Sustine orientarea vocationala si integrarea profesionala a tinerilor, inclusiv prin incheierea de parteneriate cu potentiali angajatori;
3. Ofera suport si participa activ la identificarea nevoilor de finantare ale comunitatii de tineri si la scrierea si implementarea de proiecte pentru acoperirea acestor nevoi;
4. Realizează propunerea de buget anual de venituri si cheltuieli si planul de obiective pentru Comunitatea de Tineri Bacau si încadrarea in limitele acestuia;
5. Raspunde de administrarea bugetului si de realizarea decontului lunar, asigurandu-se de existent tuturor documentelor justificative;
6. Stabileste impreuna cu angajatii din subordine (4 Consilieri de tineret) activitatile specifice comunitatii pe care o coordoneaza, calendarul acestora, responsabilitatile aferente, tinand cont de interesele si nevoile tinerilor, cat si de mediul de desfasurare a acestor activitati;
7. Se implica in organizarea si derularea de activitati extrascolare sau/si de timp liber, impreuna cu Consilierii de tineret, pentru tinerii din comunitatea de tineri in vederea dezvoltarii abilitatilor sociale;
8. Sprijina si monitorizeaza, alaturi de Consilierii de tineret, tinerii in activitatile scolare in vederea obtinerii de performante scolare.

Competenţe :

 

-Studii superioare încheiate în domeniul socio-uman;
-Cunoştinţe de legislaţia in domeniul protecţiei copilului;
-Reprezinta un avantaj permisul de conducere categoria B
-Cel puţin 2 ani de experienţă în coordonarea unei echipe
-De preferat min. 6 luni de experienţa în activitatea de voluntariat pentru copii şi familii şi/sau în cea de formare a copiilor/tinerilor reprezintă un avantaj
-Cunoştinţe de limba engleză

Abilităţi:

-Persoană auto-motivată şi empatică
-Gândire pozitivă, orientare pe găsirea de soluţii şi pe lucrul cu beneficiarii
-Excelente abilităţi de organizare, capacitate de stabilire a priorităţilor; Iniţiativă, tenacitate si flexibilitate
-Excelente abilităţi de comunicare si lucru in echipa
-Abilitati de consiliere/formare
-Capacitate de analiză şi sinteză

Persoanele interesate sunt rugate sa trimita un CV pe adresa de e-mail tania.duduta@sos-satelecopiilor.ro