Organizaţia SOS Satele Copiilor România angajează psiholog pentru programul Bacau

Descrierea organizaţiei:

Asociaţia SOS Satele Copiilor România este acreditată ca furnizor de servicii sociale şi este activă în România încă din anul 1990. Prin serviciile noastre oferim o familie copiilor ajunşi în dificultate, îi ajutăm să îşi clădească un viitor şi contribuim la dezvoltarea comunităţilor în care ei trăiesc.

 

Descrierea postului:

Psihologul evaluează şi asistă în plan psihologic copiii si tinerii din cadrul Satului de copii SOS Hemeius(familii substitutive formate din copii de vârste diferite şi mame sociale) si din cadrul Comunitatii de tineri Bacau şi deruleaza activităţi de consiliere individuala şi de grup.

 

Principalele sarcini:

 • Psihologul evaluează şi reevaluează periodic, din punct de vedere psihologic, toţi copiii şi tinerii din Satul SOS si din cadrul Comunitatii de Tineri, inclusiv în cadrul procesului de admisie a unor noi beneficiari;
 • Ca membru al echipei multidisciplinare, participă la discutarea şi elaborarea planurilor de intervenţie personalizată (PIP-uri) pentru fiecare copil si tanar din cadrul Satului SOS si din Comunitate;
 • Colaborează activ şi permanent cu echipa multidisciplinară (mame sociale, membrii echipei psiho-pedagogice şi de management de caz, eventuali experţi externi) şi cu specialişti de la Biroul Naţional de Coordonare;
 • Întocmeşte şi monitorizează planurile de intervenţie specifică pentru nevoile emoţionale ale copiilor şi tinerilor;
 • Aplică teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpretează datele obţinute şi elaborează recomandările pe care le consideră necesare; răspunde de calitatea şi precizia examinărilor psihologice;
 • Realizează un plan individual de recuperare psihologică pentru fiecare beneficiar şi documentează riguros activităţile şi progresele copiilor în urma diverselor intervenţii;
 • Se implică în menţinerea şi dezvoltarea de parteneriate cu diverşi specialişti (terapeuţi, neuropsihiatri etc.) sau instituţii care constituie o resursă pentru stabilitatea emoţională a copiilor şi adolescenţilor, asumându-şi monitorizarea ulterioară a progreselor copiilor şi a evoluţiei parteneriatelor;
 • Ofera servicii de consiliere mamelor sociale, la cererea acestora, in legatura cu maniera optima de interactiune cu copii/tinerii si monitorizeaza modul de punere in aplicare a respectivelor recomandari
 • Asigură îngrijirea, siguranţa şi respectarea drepturilor copiilor pe perioada în care aceştia se află sub supravegherea sa directă;
 • Se asigură că toate drepturile copiilor sunt respectate atât în interiorul proiectului cât şi în exteriorul acestuia (organizaţia având o politică de TOLERANŢĂ ZERO faţă de toate formele de abuz asupra copiilor).

 

Cerinţe:

Competenţe:

 • Studii superioare încheiate în domeniul psihologiei (licenţă);
 • Membru în Colegiul Psihologilor din România
 • Experienţa minimă de 3 ani în servicii pentru copii / adolescenţi;
 • Cunoştinţe de legislaţie în domeniul protecţiei copilului;
 • Cunoştinţe limba engleză şi operare PC

 

Abilităţi:

 • Empatie şi bucurie de a lucra cu copii şi adolescenţi;
 • Disponibilitate foarte mare – sufletească şi de timp (inclusiv pentru un program flexibil, adaptat nevoilor copiilor)
 • Excelente abilităţi de comunicare la nivel individual şi de grup;
 • Flexibilitate, spirit de iniţiativă
 • Abilităţi de consiliere / formare;
 • Capabil să îşi gestioneze timpul şi să lucreze sub presiune ;
 • Om de echipă orientat către rezolvarea de probleme; simţ de răspundere;
 • Capacitate de analiză şi sinteză; planificare; monitorizare, evaluare şi raportare.

 

Oferta:

Organizaţia oferă posibilitatea de a lucra pentru o idee generoasă pusă în slujba copiilor şi tinerilor în dificultate, un salariu adecvat funcţiei şi profilului caritabil al organizaţiei precum şi formare profesională continuă.

 

Trimiteţi CV-ul şi o scrisoare de motivaţie pe adresa de e-mail: tania.duduta@sos-satelecopiilor.ro.

 

Numai candidaţii selectaţi vor fi contactaţi în vederea participării la un prim interviu!