Asociația SOS – Satele Copiilor România în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sibiu implementează Proiectul „Județul Sibiu mai prietenos pentru copii – autorități locale mai bine echipate, intervenții mai eficiente” finanțat prin Programul RO10 – Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale – CORAI și derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE), 2009-2014, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, prin contractul de finanțare numărul 07H/07.05.2015.

Evenimentul de lansare a avut loc astăzi, 2 iulie a.c., la hotelul Ramada din Sibiu. Au participat reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din jud. Sibiu, ai Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, ai primăriei localităţii Vurpăr, echipa de proiect, colegi din alte fundaţii şi autorităţi locale.

Scopul proiectului este de a contribui la îmbunătățirea vieții copiilor din județul Sibiu prin evaluarea situației reale a copiilor din aria de interes și crearea cadrului necesar unei mai bune colaborări între autoritățile de la nivel local și județean, precum și între autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale. Obiectivele proiectului sunt realizarea unei evaluări participative a nevoii de servicii sociale pentru copii, inclusiv pentru cei de etnie romă de la nivelul județului Sibiu, creșterea capacității de gestionare a problemelor sociale a autorităților administrației publice locale, în parteneriat cu ONG-urile active, în cel puțin 75% din unitățile administrativ-teritoriale. De asemenea, se dorește conștientizarea a cel puțin 1000 părinți, cu privire la importanța asigurării celor mai bune condiții pentru dezvoltarea copiilor lor, aflați în situație de risc, inclusiv copii de etnia roma din 20 de localități din județ. Proiectul se va desfășura la nivelul județul Sibiu, pe parcursul a 12 luni și are o valoare de finanțare de 765 900 lei.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt realizarea unei diagnoze sociale la nivelul județul Sibiu , elaborarea unei metodologii de lucru și a unui plan de acțiune la nivel județean. În acest fel, va crește nivelul de competență al personalului de la nivel local în gestionarea cazurilor de copii aflați în situație de risc, activitatea de prevenire a intrării copiilor în sistemul de protecție va fi mai eficientă iar calitatea vieții copiilor în comunitate se va imbunătăți.

 

Persoana de contact: Daniela Abrudean – manager proiect,

mail: daniela.abrudean@sos-satelecopiilor.ro

Telefon : 0733 539 117