Posted on / in proiecte, Stiri

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți Bacău, parteneriat cu Consiliul Județean Bacău

Prin proiectul Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți Bacău, SOS Satele Copiilor sprijină 134 de copii din comunele Hemeiuș, Gârleni, Racova și Blăgești din județul Bacău, ca aceștia să nu fie separați de familia lor, să aibă un trai decent și acces la educație. Totodată, prin acest proiect se urmărește reducerea numărului de copii și tineri plasați în sistemul de protectie speciala și creșterea gradului de conștientizare a comunității cu privire la importanța implicării membrilor pentru binele celor mai vulnerabili.

Conform datelor furnizate de către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (date la 31 decembrie 2019) în județul Bacău erau 1.795 de copii în sistemul de protecție speciala. În Raportul privind activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău în anul 2019 sunt 874 sesizări privind copii în situații de risc, din care 178 copii preluați în regim de urgență. La nivelul celor 4 comunitati cu care lucram (comunele Hemeius, Blagesti, Garleni si Racova) nevoia de suport direct acordat copiilor si familiilor in situatii vulnerabile, de dezvoltare a unui mecanism de interventie la nivel comunitar, au constituit punctul de plecare pentru acest proiect.

Prin proiectul Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți Bacău, intervenția SOS aduce beneficii majore pe două direcții: prima, îmbunătăţirea situației copiilor vulnerabili şi familiilor acestora prin reducerea riscurilor de violenţă şi separare, prin îmbunătăţirea stării de sănătate, creşterea participării şi performanƫei şcolare, oferirea unei şanse mai bune de integrare socială şi profesională pentru copiii/adolescenţii la risc. Copiilor le vor fi acoperite nevoile de bază (alimentație echilibrată, îmbrăcăminte, îngrijire medicală, condiții adecvate de trai, educație de calitate etc.), iar familiile beneficiare vor fi implicate direct în depășirea problemelor sociale cu care se confruntă, prin dezvoltarea competenƫelor personale şi parentale și reducerea/eliminărea dependenței de ajutor extern. A doua direcție o reprezintă beneficiile pentru autoritățile locale din cele 4 comunități, care vor avea acces la un mecanism funcţional şi flexibil la dispoziţia lor pentru a identifica, preveni şi rezolva cazurile de excluziune sociala. Pe termen mediu se aşteaptă ca investiţia făcută în aceste servicii de prevenire să ducă şi la reducerea costurilor majore înregistrate la nivelul serviciilor specializate (serviciile de îngrijire alternativă – servicii de tip familial şi servicii de tip rezidenƫial).

Proiectul Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți Bacău  este cofinanțat pe durata a trei luni de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2020, conform Legii nr. 350/2005.

 

 

JUDEȚUL BACĂU

Doneaza

Fii membru al Familiei SOS!

Fiecare membru va face diferenta in viata copiilor lipsiti de dragostea parinteasca! FIecare copil este unic, iar din experienta noastra stim ca toti copiii au nevoie de siguranta, afectiune.

Donează pentru cei 850 de copii din grija SOS:
lunar
o data
35 lei
50 lei
75 lei