Cine
suntem
 
Pe cine
ajutam
 
Cum poti
ajuta
 
Fii partenerul
nostru
 
Centru
media

MANAGER de CAZ pentru Programul SOS Bacau

Descrierea organizaţiei:

Noi oferim o familie copiilor ajunşi în dificultate, îi ajutăm să-şi clădească singuri un viitor şi contribuim la dezvoltarea comunităţilor în care ei trăiesc. SOS Satele Copiilor s-a clădit pe baza unor convingeri şi atitudini fundamentale, ce reprezintă esenţa succesului nostru. În indeplinirea misiunii noastre, următoarele valori durabile ne ghidează acţiunile, deciziile şi relaţiile: CURAJ, ANGAJAMENT, ÎNCREDERE, CREDIBILITATE

 

Descrierea postului:

Angajatul urmează să implementeze metoda managementului de caz conform standardelor specifice, incluse în legislaţia românească, pentru copiii şi tinerii aflaţi cu măsură de protecţie la SOS Satul Copiilor Hemeius şi în Comunitatea de Tineri Bacau.

 

Principalele responsabilităţi:

 • intocmeste si reactualizeaza dosarele beneficiarilor;
 • aduna informatii si pregateste planul de interventie individualizata pentru fiecare copil/tanar din Programul SOS Bacau;
 • se implica in pregatirea procesului de transfer al tinerilor din SOS Satul Copiilor Bucuresti in Comunitatile de Tineri’
 • Stabileşte contactul şi colaborează cu DGASPC-urile, SPAS-uri, cu ONG-uri, serviciile sociale, spitale sau orice alte instituţii care pot oferi informaţii cu privire la copii în dificultate, pentru admisia acestora în conformitate cu prevederile legale şi strategia de admisie a SOS’
 • asigură implicarea familiei biologice, a părinţilor sociali, a consilierilor, a reprezentantului legal şi a copilului şi îi sprijină pe aceştia în toate demersurile întreprinse pe parcursul managementului de caz (acompaniere, sprijin emoţional, consiliere, întâlniri periodice);
 • colaboreaza cu institutiile publice care activeaza în domeniul protectiei copilului (DGASPC partenere, Primarii, Agentia de Plati si Inspectie sociala locala, Case de Pensii şi Asigurări Sociale, Secţii de Poliţie, Notari Publici, Tribunalul Bucureşti);
 • monitorizează situaţia beneficiarilor după încetarea măsurii de plasament din cadrul SOS Satele Copiilor România, locaţia Bacau;
 • solutioneaza adresele si rapoartele venite de la diverse institutii abilitate sau din interiorul asociatiei in care se cer informatii despre copii asistati (fise de monitorizare lunara/trimestriala, baze de date, prezente lunare).

 

Cerinţe:

Competente:

 • absolvent de studii socio-umane (cu licenţă)
 • de preferat – membru în Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali
 • cel puţin 3 ani de experienţă relevantă în domeniul protecţiei copilului; experienţă în întocmirea dosarelor sociale (anchete sociale, evaluări, completarea planurilor individualizate de protecţie şi a planurilor de intervenţie specifică)
 • cunoştinţe solide de legislaţie în protecţia copilului

Abilitati:

 • bucurie de a lucra cu şi pentru copii şi familii în dificultate;
 • empatie, simţ de răspundere;
 • capabil să îşi gestioneze timpul şi să lucreze sub presiune;
 • rabdare, empatie şi bucurie de a lucra cu copii şi adolescenţi;
 • om de echipă, orientat către rezolvarea de probleme; simţ de răspundere;
 • flexibilitate, spirit de iniţiativă, atitudine pozitiva.

 

Persoanele interesate sunt rugate sa trimita un CV si o scrisoare de intentie pe adresa de e-mail tania.duduta@sos-satelecopiilor.ro