Posted on / in Stiri

Fii schimbarea: Nu lăsa în urmă niciun tânăr care iese din sistemul de protecție

„NU LĂSA ÎN URMĂ NICIUN TÂNĂR CARE IESE DIN sistemul de protecție”

 

 București, 13 iunie 2019 – În perioada 12-13 iunie 2019, s-a desfășurat conferința „Fii schimbarea! Parteneriat în vederea îmbunătățirii tranziției de la îngrijirea alternativă la o viață independentă” organizată sub patronajul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene de către SOS Children’s Villages International, SOS Satele Copiilor România și Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copii (FONPC) România.

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă face apel ca „nimeni să nu fie lăsat în urmă” – ne angajăm să „nu lăsăm în urmă niciun tânăr care iese din sistemul de protecție” și să acționăm acum pentru a asigura respectarea, protejarea și îndeplinirea întocmai a drepturilor acestora.

Bodgan Simion, președintele Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil, a menționat că, potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, dintre cei 18.000 de copii aflați în instituții rezidențiale în România, aproximativ 2.300 au peste 18 ani, iar circa 4.500-4.600 au între 14 și 18 ani. Cu alte cuvinte, aproape 7.000 de copii dintre cei 18.000 aflați în îngrijire rezidențială vor ieși în următorii 3 ani – 3 ani și jumătate”, a spus acesta.

Conferința a reunit tineri care au beneficiat de servicii de îngrijire alternativă, factori de decizie, profesioniști în drepturile copilului din întreaga Europa pentru a pune pe agenda publică nevoia de îmbunătățire a accesului la servicii și sprijin pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție.

În cadrul conferinței, participanții au adus în discuție:

  • Includerea pe lista de priorități a factorilor de decizie politică a tinerilor din sistemul de protecție, înainte și după părăsirea acestuia, care au nevoie de suport individualizat în tranziția spre maturitate și de servicii de asistență specializate.
  • Măsurile ce vizează pregătirea, tranziția și asistența după părăsirea sistemului de protecție care ar trebui să fie disponibile pentru ca tinerii să poată trece în siguranță și cu succes de la îngrijirea alternativă la viață independentă.
  • Implicarea profesioniștilor și mesajele lor despre cum se pot îmbunătăți serviciile de pregătire a tinerilor pentru a părăsi sistemul de protecție, precum și condițiile de lucru ale profesioniștilor pentru a-și putea îndeplini mai bine sarcinile și responsabilitățile, astfel încât să poată acompania tinerii în tranziția lor spre viața independentă.
  • Promovarea colaborării și a schimbului de experiență între partenerii implicați din România și alte țări din Europa în vederea diseminării de bune practici la nivel de programe și politici legate de îmbunătățirea calității vieții tinerilor care părăsesc sistemul de protecție și, în special, de respectarea drepturilor acestora.

40 de tineri din Europa și Asia Centrală au fost implicați direct în cadrul conferinței și au avut ocazia de a semnala nevoile lor, mai ales în formarea profesioniștilor din domeniul social.

A fost o experiență specială și uneori chiar surprinzătoare pentru noi toți prin care am putut spune profesioniștilor despre obstacolele cu care ne-am confruntat în timpul în care am fost în îngrijire și în procesul de ieșire din îngrijire. Nu am mai fost priviți doar ca niște tineri care se plâng de orice, ci ca persoane care doresc să ajute și să fie parte din acest proiect. Ne dorim din tot sufletul să fim parte din această schimbare, să ne aducem contribuția la îmbunătățirea viitorului multor tineri. Fiecare copil merită să devină o floare. Fabienne, tânără̆ care iese din îngrijire YouthLinks! Administrator și Purtător de cuvânt al Grupului de tineri experți din Austria.

În România, se așteaptă modificarea Legii 272/2004 în sensul în care, așa cum s-a discutat și la dezbaterea publică din ianuarie 2019, să fie aduse clarificări cu privire la responsabilitățile instituțiilor publice implicate în sprijinirea tranziției și după ieșire (DGASPC/SPAS) și să fie majorat sprijinul financiar acordat la ieșirea din îngrijire. Ne așteptăm să existe voință politică la nivel central și local și să se recunoască importanța profesionalizării personalului din sistem, să fie alocate fonduri pentru implementarea noilor standarde de calitate care prevăd obligativitatea formării, supervizării personalului și pregătirea corespunzătoare a tinerilor.

Ne așteptăm ca tema participării copiilor și a tinerilor să treacă de la recunoașterea ei teoretică la punerea în practică în toate mediile în care se găsesc aceștia.

 „Respectul, protecția, îndeplinirea și promovarea drepturilor tânărului din sistemul de îngrijire alternativă sunt elemente cheie în formarea sa ca adult. Necesitatea de a investi în profesioniști ce lucrează cu acești tineri este nu doar evidentă, ci și obligatorie. Vom milita împreună cu alte organizații neguvernamentale și în parteneriat cu instituțiile publice pentru colectarea de date calitative și cantitative, precum și pentru dezvoltarea unui cadru de politici publice care să privească acordarea de servicii integrate și o abordare inter-instituțională.” susține Diana Podaru, director general în cadrul SOS Satele Copiilor România.

SOS Children’s Villages International, SOS Satele Copiilor România și Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copii (FONPC) România, au organizat această conferință în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană: „O abordare integrată cu privire la dezvoltarea capacității profesioniștilor și a tinerilor”, implementat în 6 țări din cadrul Uniunii, având peste 30 de parteneri naționali și cu participarea tinerilor cu experiență în sistemul de îngrijire alternativă.

Notă pentru redactori:

Despre SOS Satele Copiilor România

SOS Satele Copiilor România este o organizaţie neguvernamentală, membră a Federaţiei SOS Children’s Villages International, prezentă în 135 de ţări ale lumii.

SOS militează pentru dreptul fiecărui copil la o familie, o copilărie fericită, o îngrijire potrivită, o educație buna și șansa unui viitor mai bun.

Peste 40.000 de copii și adulți au fost sprijiniți în mod direct de SOS Satele Copiilor România, din anul 1993. SOS Satele Copiilor România derulează, în paralel, servicii de prevenire a separării copiilor de părinţi, prin Centre de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi, şi Centre de Zi.

SOS Satele Copiilor România aniversează anul acesta 25 de ani de activitate.

 

Despre FONPC

Federația Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC) este o organizaţie cu peste 100 de membri, ONG-uri active în domeniul protecţiei şi bunăstării copilului şi familiei şi are ca scop întărirea, unirea şi reprezentarea într-o manieră solidară a organizaţiilor membre care activează în domeniul bunăstării şi protecţiei copilului şi familiei în vederea asigurării respectării drepturilor copilului aşa cum sunt ele descrise în Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului şi în Convenţiile europene la care România este parte.

 

Doneaza

Alătură-te Familiei SOS! 

Oferă șansa unei copilării fericite! Cu o donație simbolică poți oferi sprijin copiilor vulnerabili care nu au familia alături sau care riscă să o piardă. Alege să donezi lunar. Îți mulțumim din suflet pentru implicare! 

Donează pentru cei 1000 de copii din grija SOS:
lunar
o data
50 lei
75 lei
150 lei