FORMAREA PERSONALULUI CARE LUCREAZĂ CU COPIII AFLAȚI ÎN SISTEMUL DE PROTECTIE SPECIALĂ

RO | EN

Context

Comisia Europeană a acordat Federaţiei SOS Satele Copiilor un grant care să susţină profesioniştii din 8 ţări să îşi dezvolte capacitatea astfel încât să poată utiliza în munca lor o abordare bazată pe respectarea drepturilor copilului. Proiectul ‘Formarea personalului care lucrează cu copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială‘ reprezintă un parteneriat de doi ani (2015 – 2016) între SOS Children’s Villages International, Consiliul Europei, Eurochild şi Asociaţii SOS Satele Copiilor din Bulgaria, Croaţia, Estonia, Franţa, Italia, Letonia, Ungaria şi România. Proiectul este aliniat unor politici europene relavante precum Tratatul de la Lisabona (art. 3), Carta Drepturilor Fundamentale (art. 24), Recomandarea Comisiei Europene “Investing in Children: breaking the cycle of disadvantage”. De asemenea, proiectul „Training Professionals Working with Children in Care” va contribui şi la procesul continuu de dezinstituţionalizare, precum şi la obiectivul Comisiei Europene trasat în decembrie 2013 la EU Forum on the Rights of the Child privitor la dezvoltarea de ghiduri de protecţia copilului. Proiectul este construit pe dezvoltarea cu succes a Ghidului pentru copii si tineri „Discover your Rights” – „Descoperă-ţi drepturile!” precum şi pe Ghidul pentru profesioniştii care oferă servicii copiilor aflaţi în îngrijire alternativă “Protejarea drepturilor copilului” dezvoltate de către Federaţia SOS Children’s Villages International în parteneriat cu Consiliul Europei şi o serie de alţi parteneri cu expertiză în protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

SCOPUL proiectului:

Asigurarea respectării drepturilor copiilor şi ale tinerilor aflaţi în îngrijire alternativă.

Perioada de desfasurare:

1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2016

Obiectivele proiectului sunt:

Dezvoltarea capacităţii profesioniştilor care oferă îngrijire copiilor astfel încât aceştia să adopte în practica lor o abordare bazată pe respectarea drepturilor copilului. l Construirea unei coaliţii de actori relevanţi la nivel naţional şi european care să crească gradul de conştientizare privitor la nevoia de a asigura măsuri de sustenabilitate pentru astfel de formări. În toate aceste demersuri accentul este pus pe participarea în cadrul proiectului a copiilor şi tinerilor care au experienţă de îngrijire alternativă.

Activităţile proiectului:

• Dezvoltarea de module de formare, a unui manual şi materiale de suport de catre un grup de experţi europeni constituit în cadrul proiectului şi care constă în specialişti în drepturile copilului şi îngrijire alternativă de la nivel european şi naţional, precum şi tineri cu experienţă de îngrijire alternativă.

• Constituirea la nivel naţional a unui Comitet Consultativ alcătuit din reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, ai unor organizaţii neguvernamentale active în domeniul serviciilor de îngrijire acordate copiilor precum şi din tineri cu experienţă de îngrijire alternativă.

• Pregătirea şi implementarea unui program de formare de formatori (2 formatori din fiecare ţară vor beneficia de 3 zile de formare la Budapesta – noiembrie 2015)

• Organizarea de sesiuni de formare pentru 800 de profesionisti (în România vor fi organizate 8 sesiuni de formare pentru un numar total de 120 profesionişti).

• Dezvoltarea unui set de Recomandări europene privind formarea profesioniştilor, precum si diseminarea acestuia prin intermediul unor conferinţe naţionale şi internaţionale

• Actiuni de advocacy la nivel naţional şi internaţional pentru promovarea formării iniţiale şi continue a personalului din domeniul îngrijirii alternative, cu un accent asupra contribuţiei lor la promovarea şi protecţia drepturilor copilului

Peste 30.000 de specialişti care lucrează cu copiii aflaţi în sistemul de protecţie special au nevoie anual de cursuri de formare pe tema drepturilor copilului. În anul 2016, Asociaţia SOS Satele Copiilor România a format 141 de specialişti şi a creat premisele pentru formarea unui număr de aproximativ 4.000 de specialişti din 5 judeţe şi un sector al municipiului Bucureşti.

Zona de derulare a proiectului:

judeţele Sibiu şi Vâlcea; Bacău şi Vaslui, precum şi regiunea Bucureşti-Ilfov

Parteneriat:

Federaţia SOS Children’s Villages International (aplicantul principal), Consiliul Europei, Eurochild, alte 7 asociaţii naţionale (Franţa, Italia, Estonia, Letonia, Bulgaria, Ungaria, Croaţia)

Film de prezentare proiect:

Acest proiect este cofinanțat de Uniunea Europeană, prin programul „Drepturi fundamentale și cetățenie”. Responsabilitatea privind conținutul revine exclusiv SOS Satele Copiilor România, iar Comisia Europeană nu răspunde de informațiile cuprinse în prezentul material.

www.sos-childrensvillages.org
www.sos-satelecopiilor.ro
ec.europa.eu