Posted on / in Comunicate, Stiri

Situația fraților aflați în sistemul de protecție specială din România

Născuți în aceeași familie, crescuți separat

Aproape jumătate dintre copiii pentru care se dispune măsura plasamentului mai au cel puțin un frate sau o soră în aceeași situație. O treime dintre acești copii trăiesc în sistemul de protecție specială separat de frații lor

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

București, 21 noiembrie 2016

 

 

Asociația SOS Satele Copiilor România a lansat, împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, primul studiu realizat în România cu privire la situația fraților din sistemul de protecție specială, în cadrul unei conferințe ce a avut loc joi, 24 noiembrie.

 

Au participat la conferința de presă doamna Gabriela Coman, Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, domnul Bogdan Simion, Președintele Federației ONG-urilor pentru Copil – FONPC, doamna Diana Podaru, Director General al Asociației SOS Satele Copiilor România, și domnul Alexandru Toth, autorul studiului, de la Asociația Sociometrics – Grupul de Analiză Socială și Economică, care a prezentat cele mai importante date și concluzii ale analizei privind situația fraților aflați în sistemul de protecție specială în România.

 

Situația grupurilor de frați aflați în sistemul de protecție specială reprezintă o temă de interes deosebit, în condițiile în care potrivit datelor rezultate din studiul realizat de Asociația Sociometrics Grupul de Analiză Socială și Economică, în cadrul proiectului implementat de Asociaţia SOS Satele Copiilor România, aproape jumătate dintre copiii pentru care se dispune măsura plasamentului mai au cel puțin un frate sau o soră în aceeași situație, iar o treime din acești copii trăiesc în sistemul de protecție specială separat de frații lor.

 

Potrivit prevederilor legislației naționale din domeniul protecției drepturilor copilului, la stabilirea unei măsuri de protecție specială trebuie avute în vedere cu prioritate atât „plasarea copilului, cu prioritate, la familia extinsă sau la familia substitutivă”, cât și „menținerea fraților împreună”.

 

Studiul realizat la inițiativa Asociației SOS Satele Copiilor România își propune să identifice și să analizeze practicile instituționale privind plasamentul grupurilor de frați, cauzele care conduc la separarea lor, dar și obținerea unor date cantitative referitoare la numărul copiilor din sistem care aparțin unor grupuri de frați.

 

Rezultatele studiului reprezintă un instrument deosebit de util ce va fi avut în vedere la elaborarea unui cadru instituțional unitar care să vină atât în sprijinul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, cât și al organizațiilor neguvernamentale care oferă servicii de protecție specială în case de tip familial, astfel încât să fie asigurată efectiv punerea în practică a principiului menținerii fraților împreună.

 

Inițiativa SOS Satele Copiilor România vine în continuarea unor demersuri similare, deja implementate la nivelul altor state în care această organizație activează, ea reprezentând totuși o premieră pentru țara noastră.

 

Concluziile studiului reprezintă rezultatul unui amplu proces de consultare cu reprezentanți ai DGASPC, dar și cu alte ONG-uri care activează în domeniul protecției drepturilor copilului, soluțiile identificate împreună cu aceștia indicând faptul că pentru această categorie de beneficiari casele de tip familial reprezintă cea mai bună alternativă soluție de plasament în cazul grupurilor de frați, iar nevoia de formare a unui personal specializat în acest domeniu este o necesitate obiectivă.

 

Despre studiu

Studiul privind Situația fraților aflați în sistemul de protecție specială din România a fost realizat de Asociația Sociometrics Grupul de Analiză Socială și Economică, în cadrul proiectului „Lobby and Advocacy Activities for Developing a National Supportive Legislative Frame for NGOs Providing Family Care Services”, implementat de Asociaţia SOS Satele Copiilor România, cu sprijinul organizației internaționale SOS Childrens Villages.

 

Studiul s-a bazat pe analiza unor date calitative și cantitative generate în șapte județe Bacău, Constanța, Ialomița, Mehedinți, Arad, Cluj, Sibiu , plus Sectorul 4 din București, unde au fost organizate focus-grupuri cu specialiști din cadrul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu reprezentanți ai unor ONG-uri care oferă servicii de protecție specială copiilor cu măsură de plasament, cu copii aparținând unor grupuri de frați din sistemul de protecție, precum și 15 interviuri cu părinți biologici care au mai mulți copii aflați în plasament.

 

Totodată, a fost realizată o analiză a documentelor din dosarele copiilor aparținând unor grupuri de frați, pentru care a fost instituită o măsură de protecție specială.

 

De asemenea, cercetarea cantitativă a inclus și utilizarea datelor generate prin programul CMTIS (Child Monitoring and Tracking Informational System), administrat de ANPDCA.

 

Datele care au stat la baza analizei  din studiu au inclus în final 7074 de copii pentru care a fost instituită o măsură de protecție specială, dintr-un total de 9077 de copii aflați în sistemul de protecție specială, în șapte județe și Sectorul 4 al Capitalei, la sfârșitul anului 2014.

 

Limitările studiului au ținut de imposibilitatea extrapolării rezultatelor obținute din cele opt analize la nivelul întregii țări, dar și de metoda de identificare a grupurilor de frați în funcție de datele personale ale mamei, precum și cea de identificare a plasamentului împreună/separat a fraților pe baza numelui unității de servicii. De asemenea, datele disponibile au permis analiza doar pentru frații după mamă și doar pentru cei care sunt în sistemul de protecție. Restul copiilor, care au același tată dar mame diferite, rămași în familia de origine sau care au părăsit deja sistemul, nu au putut fi incluși în analiză. De asemenea, datele nu au permis analizarea influenței unui factor important în ce privește plasamentul grupurilor de frați, și anume momentul în care au intrat în sistem, respectiv dacă au intrat toți în același moment sau dacă au intrat pe rând, la momente diferite.

 

SOS Satele Copiilor România este o organizație neguvernamentală care are ca scop asistarea și sprijinul acordat copiilor separați de familie sau aflați în risc de separare. De 20 de ani, prin trei programe naționale desfășurate în București, Cisnădie (Sibiu) și Hemeiuș (Bacău), angajații și voluntarii asociației oferă îngrijire alternativă de calitate pentru acești copii, prin servicii cu componentă de creștere și îngrijire de tip familial în comunități de tineri. Bazându-se pe spiritul Convenției ONU privind Drepturile Copiilor, SOS Satele Copiilor sprijină drepturile celor mici și crede cu tărie în ideea că ei se dezvoltă cel mai bine într-un mediu familial. Astfel, prin Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți, organizația ajută familiile dezavantajate să aibă grijă de copii pentru a evita separarea, prin întărirea capacității lor de a-i proteja și îngriji pe cei mici. Pentru fiecare copil inclus în programele asociației sunt realizate planuri individualizate. Cei care au pierdut îngrijirea familiilor biologice sunt preluați și plasați în familii SOS, care asigură îngrijire individualizată, promovând dezvoltarea, educația și sănătatea fiecărui copil.

 

Asociația Sociometrics Grupul de Analiză Socială și Economică sprijină sectorul nonprofit în implementarea și creșterea impactului proiectelor de dezvoltare prin cercetări și analize sociale și economice. ONG-ul acționează ca un centru de resurse pentru alte organizații nonprofit, precum și pentru organizațiile care finanțează proiecte sociale, oferind în principal servicii de cercetare socială, evaluare și consultanță. Realizează cercetări sociale și economice prin culegere și analiză de date primare și secundare, oferă consultanță în dezvoltarea de metodologii de cercetare și evaluare, în fundamentarea și orientarea proiectelor și programelor sociale, în dezvoltarea programelor de marketing social; evaluează și monitorizează proiecte sau programe; elaborează strategii de dezvoltare comunitară, locală și regională.

 

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție este autoritatea centrală română în domeniul protecției și promovării drepturilor copiilor, care asigură urmărirea și controlul modului de aplicare și respectare a drepturilor acestora, la nivel național, precum și coordonarea activităților desfășurate de persoane juridice de drept public sau privat în acest domeniu. De asemenea, asigură cadrul normativ necesar în vederea armonizării legislației interne în materia protecției drepturilor copilului și adopției cu normele și principiile prevăzute de tratatele și convențiile internaționale din care România face parte, precum și în vederea aplicării efective a acestora.

Pentru mai multe informații:

Mihaela Sandu

Mihaela.Sandu@fanfarapr.ro

0723 433 816

Doneaza

Alătură-te Familiei SOS! 

Oferă șansa unei copilării fericite! Cu o donație simbolică poți oferi sprijin copiilor vulnerabili care nu au familia alături sau care riscă să o piardă. Alege să donezi lunar. Îți mulțumim din suflet pentru implicare! 

Donează pentru cei 1000 de copii din grija SOS Satele Copiilor România:
lunar
o data
50 lei
75 lei
150 lei