Lobby și Advocacy

Ne dorim să aducem o schimbare reală de care să beneficieze cât mai mulți copii și tineri din grupul nostru țintă, respectiv copiii și tinerii lipsiți de îngrijirea părintească și cei care sunt la risc să o piardă. Susținem cu tărie vocea copiilor și a tinerilor, părerea lor este extrem de importantă în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct.

Activitatea noastră este ghidată de Convenția ONU cu privire la drepturile Copilului, de Liniile Directoare ale Națiunilor Unite privind Îngrijirea Alternativă a Copilului, de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, precum și de alte documente internaționale și naționale relevante.

Suntem membri ai unei federații internaționale prezentă pe toate continentele, în 138 de țări din întreaga lume – SOS Children’s Villages International. Lucrăm împreună cu colegii noștri de la Biroul Internațional, cei prezenți pe lângă instituții internaționale de la Bruxelles, Geneva și New York.

Principalele noastre teme de advocacy sunt respectarea în practică a principiului menținerii fraților împreună, abordarea individualizată a nevoilor copiilor printr-un management de caz autentic și îmbunătățirea cadrului în care funcționează ONG-urile, în special în ceea ce privește finanțarea serviciilor sociale.

Am lansat, alături de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, primul studiu realizat în România cu privire la situația fraților din sistemul de protecție specială și primul studiu privind situația tinerilor care au părăsit sistemul de protecție specială.

Ambele studii se regăsesc AICI.

Construim parteneriate puternice cu federații, cu alte organizații neguvernamentale și cu autorități publice centrale și locale.

Avem convingerea că, alături de federațiile din care facem parte, avem o voce mai puternică în relația cu autoritățile publice în problematica finanțării adecvate a serviciilor oferite copiilor și tinerilor aflați în situații de risc sau aflați în îngrijire alternativă.

Membri ai

Parteneri ai

Suntem în contact direct cu copiii și familiile acestora și îi susținem pentru a sparge cercul vicios al sărăciei și al marginalizării.

Participăm constant la grupuri de lucru pe care le organizăm sau la care suntem invitați, pe teme ce privesc politicile publice adresate copiilor și tinerilor din grupul nostru țintă.