Proiecte

Asistență pentru adăpost și NFI (non-food items), sănătate, hrană și protecție pentru femeile și copiii afectați de conflictul din Ucraina în perioada martie 2022 – martie 2023

SOS Satele Copiilor România beneficiază de o finanțare, prin intermediul Federației SOS Children’s Villages International, pentru implementarea programului ”Asistență pentru adăpost și NFI (non-food items), sănătate, hrană și protecție pentru femeile și copiii afectați de conflictul din Ucraina în perioada martie 2022 – martie 2023” în România. Finanțatorul principal al acestui proiect, implementat în România, Ungaria și Ucraina este SOS Children’s Villages Canada, cu fonduri obținute de la Global Affairs Canada.”

APPLYING SAFE BEHAVIOURS (mai 2021 – mai 2023) 

“Aplicarea comportamentelor sigure: Prevenirea și răspunsul la violența în rândul copiilor fără sau în risc de a pierde îngrijirea părintească (Applying Safe Behaviours: Preventing and Responding to Peer Violence Amongst Children Without or at Risk of Losing Parental Care)”

POCU: LEAVING CARE – Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială din regiunea București-Ilfov

Proiectul se adresează copiilor şi tinerilor cu vârsta între 16-26 ani care se află încă într-un serviciu de tip rezidenţial, cât şi tinerilor care au ieşit din îngrijire începând cu anul 2016 şi care nu au împlinit vârsta de 25 ani.

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți Bacău, parteneriat cu Consiliul Județean Bacău

Prin proiectul Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți Bacău, SOS Satele Copiilor sprijină 134 de copii din comunele Hemeiuș, Gârleni, Racova și Blăgești din județul Bacău, ca aceștia să nu fie separați de familia lor, să aibă un trai decent și acces la educație.

TALENTINO KLG GRANTS

Proiectul este un concept al Fundației Speranța, implementat în colaborare cu SOS Satele Copiilor România, cu implicarea deosebită  a D-nei Andrea Teunissen, ambasador onorific al SOS Satele Copiilor România.

Formarea personalului care lucreaza cu copiii aflati in sistemul de protectie speciala

Scopul proiectului este asigurarea respectării drepturilor copiilor și ale tinerilor aflați în îngrijire alternativă

Rolul organizațiilor neguvernamentale în îngrijirea alternativă a copiilor

EEA Grants_smallScopul proiectului este acela de a contribui la îmbunătăţirea cadrului în care funcţionează ONG-urile îndeosebi în ceea ce priveşte finanţarea serviciilor sociale.

Proiectul LEAVING CARE (aprilie 2018-martie  2020)

PROIECTUL  O abordare integrată cu privire la dezvoltarea capacității profesioniștilor și a tinerilor” (Leaving Care – An Integrated Approach to Capacity Building of Professionals and Young People”), co-finanțat prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene, urmărește să contribuie la dezvoltarea capacității profesioniștilor care lucrează cu copii și tineri care părăsesc sau au părăsit sistemul de protecție specială.

International child development program

EEA Grants_small Prin proiectul „International Child Development Program – strategie de prevenire a inegalitatilor, violentei sociale si familiale” introducem in Romania un model nou (ICDP) care are la baza interactiunea copil-parinte. Interactiunea este vazuta in cadrul unei comunitati si presupune o retea de suport care faciliteaza si incurajeaza relatiile pozitive.

Proiectul “Now What?: Preparing and Empowering Youth Leaving Care” (martie 2018 – februarie 2020)

SOS Satele Copiilor România participă la proiectul european intitulat “Now What?: Preparing and Empowering Youth Leaving Care” (‚Acum ce urmează?: Pregătirea și împuternicirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului”), finanțat de programul european ERASMUS +.

Dezvoltarea unui model de intervenție pentru copiii aflați în situații vulnerabile din județul Sibiu

Dezvoltarea și promovarea unui model de intervenție care să contribuie la creșterea accesului copiilor din familiile vulnerabile la servicii sociale și la creșterea nivelului de satisfacție al familiilor cu privire la calitatea serviciilor.

Centrul Zebra Zou – Un serviciu incluziv de îngrijire și educație timpurie în cartierul Floreasca din Municipiul București

EEA Grants_small Scopul proiectului este de a contribui la promovarea egalității de gen și la îmbunătățirea echilibrului între viața profesională și viața personală pentru un număr de 27 familii pe durata implementării proiectului, prin înființarea unui centru incluziv de educare și îngrijire pentru copii 0 – 3 ani.

Servicii integrate oferite tinerilor

EEA Grants_small Prin proiectul “Un model de servicii integrate oferite tinerilor din mediul rural și din sistemul de protecția copilului” am oferit oportunități și servicii directe unui număr de 285 de tineri în baza unor planuri individualizate și a unor planuri la nivelul comunităților în care acționăm.

Muncile grele și periculoase în agricultură nu sunt pentru mine. Sunt copil și am nevoie de protecție!

SOS Satele Copiilor România recunoaște Ziua Mondială de Luptă Împotriva Exploatării prin Muncă a Copiilor, marcată în mai multe țări ale lumii în data de 12 iunie.

Județul Sibiu mai prietenos pentru copii – autorități locale mai bine echipate, intervenții mai eficiente

EEA Grants_small Scopul proiectului este de a contribui la îmbunătățirea vieții copiilor din județul Sibiu prin cunoașterea situației reale a copiilor din județ și crearea cadrului necesar pentru o mai bună colaborare între autoritățile de la nivel local și județean, precum și între autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale.