RO | EN

SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul a contribuit la îmbunătăţirea serviciilor oferite tinerilor din grupuri dezavantajate (tineri din mediu rural şi tineri din sistemul de protecţia copilului) din judeţele Bacău şi Sibiu şi din municipiul Bucureşti în vederea unei mai bune integrări socio-profesionale.

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 • Îmbunătăţirea abilităţilor de viaţă şi a şanselor de integrare pe piaţa muncii pentru 245 tineri beneficiari ai proiectului
 • Creşterea capacităţii actorilor inplicaţi în furnizarea de servicii tinerilor de la nivel local şi judeţean
 • Crearea unor reţele locale şi judeţene care să răspundă mai bine nevoilor tinerilor prin utilizarea metodologiilor dezvoltate în cadrul proiectului
 • A fost organizat evenimentul de lansare în data de 31 martie 2015 (comunicat de presă);
 • Au fost încheiate parteneriate cu DGASPC Sibiu, Sector 3, Sector 2 şi Sector 5, cu primării din judeţele Sibiu (Roşia, Chirpăr, Vurpăr) şi Bacău (Blăgeşti, Hemeiuş, Letea Veche, Săuceşti, Gîrleni şi Racova), precum şi cu şcoli din judeţul Bacău;
 • Au fost înscrişi în proiect 285 tineri din mediul rural şi din sistemul de protecţia copilului (aflati înplasament la rude, la asistenţi maternali sau în servicii de tip rezidenţial publice sau private);
 • A fost elaborat un studiu pentru a cunoaşte mai bine nevoile tinerilor din mediu rural şi din sistemul de protecţia copilului din judeţele Bacău şi Sibiu şi din regiunea Bucuresti-Ilfov şi pentru o mai bună fundamentare a măsurilor prevăzute în proiect (rezultate studiu);
 • 23 specialişti din cadrul Asociaţiei SOS Satele Copiilor România, din DGASPC-urile din judeţele vizate şi din autorităţile de la nivel local au fost certificaţi ANC în ocupaţia de consilier vocaţional;
 • 18 specialişti şi-au îmbunătăţit abilităţile în domeniul metodelor şi instrumentelor non-formale în lucrul cu tinerii (10 din cadrul Asociaţiei SOS Satele Copiilor România, 2 din cadrul Primariilor şi 6 din cadrul DGASPC-urilor);
 • Aproape toţi tinerii înscrişi în proiect au fost consiliaţi vocaţional, utilizându-se în acest sens şi testele SDS Holland şi JVIS (fotografii);
 • O parte din tinerii înscrişi în proiect au fost consiliaţi psihologic;
 • 178 tineri au participat la una sau mai multe sesiuni de informare pe diferite teme – educaţie pentru sănătate, anteprenoriat, dezvoltare personală, educaţie financiară, agricultură şi creşterea animalelor, prim ajutor, educaţie parentală. Sesiunile de informare au fost susţinute de specialişti din domeniile respective.
 • 65 părinţi ai tinerilor înscrişi în proiect au beneficiat de activităţi de grup şi de consiliere;
 • Au fost organizate 12 excursii la care au participat 223 tineri înscrişi în proiect. Excursiile au fost organizate la Buşteni- Sinaia, Crivăţ – judeţul Călăraşi, Aventura Park Braşov, Cheile Bicazului, Râşnov, Târgu Ocna, Praid – Sighişoara, Turda, Păltiniş. Tinerii au participat la cel puţin 2 excursii pe perioada proiectului (fotografii);
 • 88 de tineri au beneficiat de meditaţii la diferite materii (română, matematică, engleză, franceză, istorie, informatică) pentru a obţine rezultate bune la examene sau pentru a reduce riscurile de corigenţă/repetenţie. Beneficiind de acest suport, o parte din tineri au obţinut rezultate deosebite la examenul de BAC;
 • Au fost identificaţi 42 tineri NEET (13 în judeţul Bacău şi 29 în judeţul Sibiu, 19 băieţi şi 23 fete). Aceştia au fost orientaţi şi către AJOFM.
 • 81 tineri (49 băieţi şi 32 fete) au avut experienţa angajării în muncă pe perioada proiectului – pe termen mai lung sau doar pe perioada verii.
 • 3 tineri desfăşoară activităţi de voluntariat la SOS Centrul de zi Hemeiuş.
 • 250 tineri au primit premii pentru participarea la activităţile proiectului, sub formă de echipament sportiv (trening, rucsac, adidaşi etc.).
 • Tinerii din judeţul Bacău şi-au creat un grup închis pe Facebook, „Tinerii titani”, cu ajutorul căruia au putut comunica între ei pe diferite teme şi au putut ţine mai bine legătura cu echipa locală a proiectului. Grupul are 84 de membri, din care 73 sunt tineri şi 11 adulţi.
 • Au fost elaborate 5 manuale adresate specialiştilor: educaţie pentru sănătate, anteprenoriat, dezvoltare personală, educaţie financiară, agricultură şi creşterea animalelor si au fost organizate 23 sesiuni de informare la care au fost invitati sa participe tinerii inscrisi in proiect si specialistii care lucreaza cu tineri;
 • Au fost achiziţionate laptop-uri şi teste psihologice şi vocaţionale pentru specialiştii din cadrul Asociaţiei SOS Satele Copiilor România.
 • Asociaţia SOS Satele Copiilor România a fost acreditată ca furnizor de servicii de informare şi consiliere profesională
 • Au fost elaborate metodologii de lucru pentru tinerii din cele 2 grupuri dezavantajate incluse în proiect, cu sprijinul ICCV (metodologie de lucru).
 • În data de 19 ianuarie 2017, a fost organizată conferinţa finală a proiectului, la care au participat peste 130 persoane. În cadrul conferinţei a fost prezentat proiectului (prezentare proiect) şi metodologiile de lucru. Comunicatul de presă a fost postat pe stiriong.ro şi a fost preluat Agerpres (poze).

 

In data de 13 mai 2016, in urma unei aplicatii depuse de Asociatia SOS Satele Copiilor Romania, a fost semnat un act aditional la contract si, astfel, au fost adaugate activitati noi (activitati PLUS) si a fost prelungit proiectul pana la data de 31 ianuarie 2017.

 

 • 30 tineri au participat la tabăra tematică de la Saturn pe tema participării tinerilor. Atelierele au fost susţinute de specialişti de la Academia de Advocacy şi de la ArtFusion.
 • 30 tineri au participat la cursuri IT – 14 tineri din 15 au obţinut certificare ANC, 11 tineri din 22 au obţinut permisul ECDL PROFIL, START sau PROFIL START BAC; 6 tineri au obţinut atât certificarea ANC, cât şi permisul ECDL.
 • 13 tineri au urmat cursuri de iniţiere/perfecţionare/calificare – cameristă, machior, operator introducere, prelucrare şi validare date, cadru tehnic PSI, stilist/protezist unghii.
 • 15 specialişti (12 din cadrul Asociaţiei SOS Satele Copiilor România, directorul executiv FONPC, director general DGASPC Sibiu şi director din cadrul MTS) au participat la vizita de studiu în Norvegia, unde s-au întâlnit cu reprezentanţi ai unor instituţii, companii şi organizaţii neguvernamentale care lucrează cu tineri. Întâlnirile au fost organizate în Bergen, Gol şi Oslo. Vizita a fost desfăşurată cu sprijinul deosebit al Asociaţiei SOS Satele Copiilor Norvegia – Partenerul 2 din proiect (activitate PLUS) (RAPORT VIZITA).
 • 16 specialişti au obţinut certificarea de consilier pentru dezvoltare personală (12 din cadrul Asociaţiei SOS Satele Copiilor România şi 4 din cadrul DGASPC-urilor).
 • 18 specialişti au obţinut certificarea de facilitator dezvoltare comunitară (8 din cadrul Asociaţiei SOS Satele Copiilor România, 4 din cadrul Primăriilor şi 6 din cadrul DGASPC-urilor).
 • 15 specialişti au participat la un curs de prim ajutor, iar alţi 15 la un curs de educaţie parentală.

În toate locaţiile (Sibiu, Bacău şi Bucureşti) unde s-au desfăşurat activităţile prevăzute în proiect, au fost afişate panouri şi plăci permanente pentru promovarea proiectului (panouri şi plăci)

Perioada de desfasurare:

21 ianuarie 2015 – 20 aprilie 2016 (31 ianuarie 2017 PLUS)

Parteneriat:

Federatia ONG-urilor pentru Copil si SOS Children’s Villages Norway

Bugetul proiectului:

Bugetul total al proiectului a fost de 1.859.160 lei, din care 90% finanţare nerambursabilă şi 10% contribuţie din partea Asociaţiei SOS Satele Copiilor România. Proiectula fost finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO 10 CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Prin acest proiect Asociaţia SOS Satele Copiilor România şi-a consolidat capacitatea de a lucra cu tinerii din cele 2 grupuri dezavantajate, şi-a dezvoltat relaţiile de parteneriat cu DGASPC-urile şi cu Primăriile din regiunile în care acţionează, a iniţiat relaţii cu angajatori şi şi-a creat o reţea solidă de furnizori de servicii complementare.

 

Partenerii locali implicaţi în proiect şi-au dezvoltat capacitatea de a lucra cu tinerii, dar nu numai. Competenţele pe care le-au dobândit specialiştii în urma cursurilor la care au participat îi vor ajuta să cunoască şi să răspundă mai bine nevoilor tinerilor, copiilor şi ale comunităţilor din care aceştia fac parte.

 

Autorităţile publice de la nivel central au în metodologiile de lucru un document relevant şi foarte util în fundamentarea politicilor publice adresate tinerilor.
Tinerii care au participat la activităţile proiectului şi-au dezvoltat competenţe, au dobândit cunoştinţe şi abilităţi, au legat prietenii şi merg mai departe cu un bagaj de amintiri plăcute. În plus, tinerii au beneficiat şi de alte oportunităţi oferite de Asociaţia SOS Satele Copiilor România în cadrul altor parteneriate (spre exemplu, 11 tineri au participat la cursuri de calificare coafor).

Consilierea vocaţională trebuie să înceapă mai devreme, cel puţin în jurul vârstei de 13-14 ani.

Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă trebuie să fie un proces continuu şi coordonat de o echipă de specialişti. Barierele legislative, cele care ţin de practici instituţionale şi cele determinate de resurse limitate este nevoie să fie identificate şi gestionate corespunzător.

Pentru a creşte motivaţia tinerilor din serviciile de tip rezidenţial de a se implica în activităţi şi de a beneficia de oportunităţile care le sunt oferite este nevoie de gestionarea, la timp, a traumelor şi de relaţii de ataşament sigure şi de durata.

Tinerii din asistenţă maternală şi cei aflaţi în plasament familial au nevoie de oportunităţi, iar persoanele de îngrijire au nevoie de servicii adecvate de suport (supervizare, formare etc.).

Tinerii din mediul rural au nevoie de oportunităţi şi de servicii comunitare şi sociale bine dezvoltate.

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Pentru informaţii oficiale despre aceste granturi accesaţi www.eeagrants.org şi www.granturi-corai.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009 – 2014.