Posted on / in Comunicate

Servicii integrate oferite tinerilor

Bucureşti, 1 aprilie 2015. SOS Satele Copiilor România a marcat ieri (n.a. 31 martie a.c.) momentul de lansare oficială a proiectului Un model de servicii integrate oferite tinerilor din mediul rural şi din sistemul de protecţia copilului, finanţat cu sprijinul Programului RO10 – CORAI, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială FRDS în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014. Proiectul sus-menţionat se desfăşoară între 21 ianuarie 2015 – 20 aprilie 2016, în parteneriat cu Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil FONPC. Valoarea totală a proiectului este de 1.347.010 lei (299.336 Euro).

 

Evenimentul de prezentare şi lansare a fost prezidat de dna. Mirela Lavric, Director General SOS Satele Copiilor România, care a făcut o introducere a proiectului şi a etapelor premergătoare implementării propriu-zise. Pe tema serviciilor integrate oferite tinerilor, au mai luat cuvântul dl. Călin Pop – Director Executiv FONPC, dna. Nicoleta Preda – Manager de proiect SOS Satele Copiilor România, dna. Carolina Vrânceanu – DGASPC Bacău, dna. Simona Oproiu – ANPDCA (Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie), dna. Mariana Arnăutu –World Vision România şi dna. Iulia Halangescu – Director Executiv AMURTEL România.

 

Scopul activităţilor planificate până în primăvara lui 2016 este să contribuie la îmbunătăţirea serviciilor oferite tinerilor din grupuri dezavantajate, din mediul rural şi din sistemul de protecţia copilului, în aşa fel încât să contribuie la integrarea socio-profesională a acestora. Vor fi vizaţi 225 de tineri beneficiari din judeţele Bacău, Sibiu şi din regiunea Bucureşti-Ilfov.

 

Promotorul proiectului, SOS Satele Copiilor România, consideră necesară derularea de acţiuni specifice de integrare socială, la nivel naţional, pornind de la realităţile actuale. Astfel, România înregistrează cel mai mare procent NEET – tineri fără slujbă şi care nu sunt cuprinşi în nicio forma de şcolarizare (23%) – din ţările Uniunii Europene. 51% din tinerii de la noi din ţară, în special cei sub 18 ani, trăiesc sub limita sărăciei. Aproximativ 5000 de copii părăsesc anual instituţiile de protecţie socială, ceea ce îi face vulnerabili riscului de excluziune socială sau ocupaţională. Numai 10-30% dintre tinerii care ies din unităţile rezidenţiale reuşesc să se adapteze în mod real la viaţa socială.

 

Având în vedere contextul îngrijorător, echipa de implementare a proiectului Un model de servicii integrate oferite tinerilor din mediul rural şi din sistemul de protecţia copilului a setat o serie de obiective. Dintre acestea, cele mai importante sunt dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi sporirea şanselor de integrare pe piaţa muncii pentru beneficiarii proiectului, capacitarea specialiştilor din domeniul serviciilor furnizate tinerilor şi crearea unor reţele optimizate locale şi judeţene destinate nevoilor acestora.

 

Organizaţia SOS Satele Copiilor România este membră a SOS Children’s Villages International, reţea caritabilă prezentă în 134 de ţări ale lumii. SOS Satele Copiilor România ocroteşte şi sprijină astăzi peste 1000 de copii în dificultate, care au pierdut sau riscă să piardă îngrijirea familiei lor biologice. De 65 de ani în lume şi de 24 de ani în România, misiunea noastră e să oferim “O familie iubitoare pentru fiecare copil.”

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:

nicoleta.preda@sos-satelecopiilor.ro

www.sos-satelecopiilor.

www.facebook.com/SOSSateleCopiilor

Doneaza

Alătură-te Familiei SOS! 

Oferă șansa unei copilării fericite! Cu o donație simbolică poți oferi sprijin copiilor vulnerabili care nu au familia alături sau care riscă să o piardă. Alege să donezi lunar. Îți mulțumim din suflet pentru implicare! 

Donează pentru cei 1000 de copii din grija SOS:
lunar
o data
50 lei
75 lei
150 lei