Posted on / in Stiri

Sistemul de protecție a copilului are, în continuare, nevoie de schimbări esențiale!

Asociația SOS Satele Copiilor România, în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit, Federația ONG-urilor pentru copil și SOS Children’s Villages Norway, a lansat oficial proiectul „Creșterea eficacității sistemului de protecție specială a copilului printr-o mai bună utilizare a metodei managementului de caz”, în cadrul unui eveniment ce a avut loc online, pe platforma Zoom.

Proiectul își propune să contribuie la creșterea calității serviciilor oferite copiilor din grupuri vulnerabile  prin revizuirea standardelor minime obligatorii privind utilizarea metodei managementului de caz în domeniul protecției copilului și dezvoltarea capacității a cel puțin 60 de manageri de caz.

Fiecare analiză din ultimii ani a relevat faptul că există provocări în aplicarea managentului de caz și că este necesară o schimbare majoră, integrată.

Dintre acestea, menționăm:

  • număr mare de cazuri repartizate unui manager de caz
  • copii aparținând unor grupuri de frați au manageri de caz diferiți
  • există diferențe de abordare între manageri de caz
  • realizarea managementului de caz de către furnizorii privați este insuficient reglementată și nu este costificată
  • peste 30% dintre copiii din centrele de plasament au avut 3-9 manageri de caz
  • timp insuficient alocat interacțiunilor cu copiii și cu părinții acestora din cauza numărului mare de documente ce trebuie completate/întocmite

Cea mai mare provocare este legată de numărul mare de cazuri pentru fiecare manager de caz. Această temă a numărului de cazuri se discută încă din 2013. Lucrurile nu pot funcționa bine dacă unui manager de caz îi revin 50-100 cazuri. În plus, pentru a putea respecta principiile managementului de caz, este nevoie să ne asigurăm ca un copil sau o fratrie să aibă un singur manager de caz sau un număr cât mai mic.” Nicoleta Moldovanu, Director Dezvoltare Programe SOS Satele Copiilor România și coordonator proiect

Toate aceste dificultăți legate de eficiența managementul de caz contribuie la intrarea anuală în sistem a unui număr constant de 9.000 de copii, la durata mare de ședere a copiilor în îngrijire alternativă (peste 7,5 ani), la ieșirea neplanificată și nepregătită a tinerilor din îngrijire, conform datelor ultimului studiu privind situația tinerilor care ies din sistemul de protecție (SOS Satele Copiilor România, 2020).

 

În acest context, proiectul își propune elaborarea unor standarde minime privind utilizarea managementului de caz în domeniul protecției copilului, prin participarea a cel puțin 96 de copii și părinți din grupuri vulnerabile, 100 specialiști din servicii publice și private, din domeniul social, educațional și medical, a 60 manageri de caz și a 10 decidenți de la nivel național și județean/local. Totodată se urmărește dezvoltarea capacităților a cel puțin 60 de profesioniști care utilizează metoda managementului de caz, în termen de 13 luni de la debutul proiectului, prin participarea la 4 sesiuni de formare organizate pe baza standardelor revizuite.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 18 luni și este implementat în România de Asociația SOS Satele Copiilor România, în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit, Federația ONG-urilor pentru copil și SOS Children’s Villages Norway și beneficiază de o finanțare de 99.987,43 euro prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Mai multe detalii despre proiect: Creșterea eficacității sistemului de protecție specială a copilului printr-o mai bună utilizare a metodei managementului de caz (Pentru fiecare copil, acționăm la timp și adaptat!) – SOS Satele Copiilor România (sos-satelecopiilor.ro)

Doneaza

Fii membru al Familiei SOS!

Fiecare membru va face diferenta in viata copiilor lipsiti de dragostea parinteasca! FIecare copil este unic, iar din experienta noastra stim ca toti copiii au nevoie de siguranta, afectiune.

Donează pentru cei 700 de copii din grija SOS:
lunar
o data
35 lei
50 lei
75 lei