Posted on / in Stiri

Schimbări esențiale, necesare în sistemul de protecție a copilului

Asociația SOS Satele Copiilor România, în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit, Federația ONG-urilor pentru copil și SOS Children’s Villages Norway, a lansat oficial proiectul „Creșterea eficacității sistemului de protecție specială a copilului printr-o mai bună utilizare a metodei managementului de caz”, în cadrul unui eveniment ce a avut loc online, pe platforma Zoom.

Proiectul își propune să contribuie la creșterea calității serviciilor oferite copiilor din grupuri vulnerabile  prin revizuirea standardelor minime obligatorii privind utilizarea metodei managementului de caz în domeniul protecției copilului și dezvoltarea capacității a cel puțin 60 de manageri de caz.

Fiecare analiză din ultimii ani a relevat faptul că există provocări în aplicarea managentului de caz și că este necesară o schimbare majoră, integrată.

Dintre acestea, menționăm:

 • număr mare de cazuri repartizate unui manager de caz
 • copii aparținând unor grupuri de frați au manageri de caz diferiți
 • există diferențe de abordare între manageri de caz
 • realizarea managementului de caz de către furnizorii privați este insuficient reglementată și nu este costificată
 • peste 30% dintre copiii din centrele de plasament au avut 3-9 manageri de caz
 • timp insuficient alocat interacțiunilor cu copiii și cu părinții acestora din cauza numărului mare de documente ce trebuie completate/întocmite

Cea mai mare provocare este legată de numărul mare de cazuri pentru fiecare manager de caz. Această temă a numărului de cazuri se discută încă din 2013. Lucrurile nu pot funcționa bine dacă unui manager de caz îi revin 50-100 cazuri. În plus, pentru a putea respecta principiile managementului de caz, este nevoie să ne asigurăm ca un copil sau o fratrie să aibă un singur manager de caz sau un număr cât mai mic.” Nicoleta Moldovanu, Director Dezvoltare Programe SOS Satele Copiilor România și coordonator proiect

Toate aceste dificultăți legate de eficiența managementul de caz contribuie la intrarea anuală în sistem a unui număr constant de 9.000 de copii, la durata mare de ședere a copiilor în îngrijire alternativă (peste 7,5 ani), la ieșirea neplanificată și nepregătită a tinerilor din îngrijire, conform datelor ultimului studiu privind situația tinerilor care ies din sistemul de protecție (SOS Satele Copiilor România, 2020).

În acest context, proiectul își propune elaborarea unor standarde minime privind utilizarea managementului de caz în domeniul protecției copilului, prin participarea a cel puțin 96 de copii și părinți din grupuri vulnerabile, 100 specialiști din servicii publice și private, din domeniul social, educațional și medical, a 60 manageri de caz și a 10 decidenți de la nivel național și județean/local. Totodată se urmărește dezvoltarea capacităților a cel puțin 60 de profesioniști care utilizează metoda managementului de caz, în termen de 13 luni de la debutul proiectului, prin participarea la 4 sesiuni de formare organizate pe baza standardelor revizuite.

 

Materiale elaborate în cadrul proiectului: 

 

Ghid de practicăhttps://www.sos-satelecopiilor.ro/wp-content/uploads/2022/12/Locuri-sigure-copii-care-infloresc-manual-trauma.pdf  

Cuprins 

CAPITOLUL 1 Introducere în Ghidul de practică 

CAPITOLUL 2 Principiile care stau la baza Ghidului de practică 

CAPITOL 3 Contextualizarea traumei 

 • 3.1 Factorii care influențează în modul în care înțelegem trauma  
 • 3.2 Modelul ecologic al lui Bronfenbrenner  
 • 3.3 Recunoașterea traumelor în comunitate  
 • 3.4 Cum apare trauma în mediile de protecție a copilului  

CAPITOLUL 4 Înțelegerea răspunsului la trauma umană  

 • 4.1 Modalități de clasificare a traumelor  
 • 4.2 Câteva definiții ale traumei 
 • 4.3 De ce și cum reacționează corpul uman la traumă  
 • 4.4 Teoria vulnerabilității latente  
 • 4.5 Factorii care afectează răspunsurile oamenilor la traume  
 • 4.6 Fereastra de toleranță: O modalitate de a înțelege reacțiile la traumă 

CAPITOL 5 Trauma complexă: Semnificația și impactul său asupra dezvoltării copiilor  

 • 5.1 Componentele critice ale dezvoltării psihosociale a copiilor  
 • 5.2 Autism și mentalizare  
 • 5.3 Cum pot efectele psihosociale ale traumei să afecteze dezvoltarea copiilor  
 • 5.4 Cum se poate manifesta trauma la copii 
 • 5.5 Compasiune față de părinți  

CAPITOLUL 6 Ce ne-au spus tinerii și cei care le oferă îngrijire și lucrează cu aceștia  

 • 6.1 Descrierea succintă a exercițiului de stabilire a obiectului și câteva note 
 • 6.2 Ceea ce ne-au spus tinerii i-a ajutat  
 • 6.3 Ce ne-au spus cei care oferă îngrijire și lucrează cu copiii 

CAPITOLUL 7 Practica sensibilă la traumă în îngrijirea de zi-cu-zi  

 • 7.1 Componentele practicii sensibile la traumă  
 • 7.2 Traducerea teoriei în practică  

CAPITOLUL 8 Grija pentru persoanele de îngrijire: Susținerea bunelor practici 

în îngrijire alternativă 

 • 8.1 Impactul traumei asupra celor care oferă îngrijire și lucrează cu copiii  
 • 8.2 Probleme speciale ale celor care oferă direct îngrijire  
 • 8.3 Probleme speciale ale celor care au responsabilități indirecte de îngrijire  
 • 8.4 Dezvoltarea de intervenții organizaționale sensibile la traumă  

ANEXE 

 1. Glosar de termeni suplimentari neexplicați în text 
 2. Sugestii de site-uri web utile 
 3. Idei/instrumente pentru a declanșa conexiunea si 
 4. Recomandări de lectură suplimentară 

  

Suport de curs pentru managementul de caz: https://www.sos-satelecopiilor.ro/wp-content/uploads/2022/12/Suport-curs-management-de-caz.pdf 

Cuprins 

 1. Ce este Managementul de caz?
 2. Definiții 
 3. Principii de bază în managementul de caz 
 4. Manager de caz și responsabil de caz
 5. Managerul de caz

Funcțiile managerului de caz  

Atribuțiile managerului de caz 

Rolurile managerilor de caz 

 1. Responsabilul de caz

Atribuțiile responsabilului de caz 

III. Etapele managementului de caz 

 1. Identificarea, evaluarea inițială și preluarea cazurilor
 2. Evaluarea detaliată/complexă a situației copilului
 3. Planificarea serviciilor și intervențiilor

 Finalități ale PIP 

 1. Furnizarea serviciilor și intervențiilor pentru copil, familie / reprezentant legal și alte persoane importante pentru copil
 2. Monitorizarea și reevaluarea periodică a progreselor înregistrate, 

deciziilor și intervențiilor specializate 

 1. Închiderea cazului
 2. Monitorizare post – servicii – planul de monitorizare post-servicii
 3. Rolul de advocacy al managerului de caz și dezvoltarea profesională și personală continuă
 4. Advocacy
 5. Dezvoltare profesională și personală continuă
 6. Supervizarea
 7. Bibliografie

VII. Abrevieri 

VII. Anexe 

 1. Ghid de evaluare detaliată 
 2. Instrumente utilizate în etapele managementului de caz 

  

Alte materiale utile elaborate în cadrul proiectului: 

Managementul de caz în alte țări 

Studii de caz: 

Rezumate studii de caz: 

  

Proiectul se va derula pe o perioadă de 18 luni și este implementat în România de Asociația SOS Satele Copiilor România, în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit, Federația ONG-urilor pentru copil și SOS Children’s Villages Norway și beneficiază de o finanțare de 99.987,43 euro prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

 

Mai multe detalii despre proiect: Creșterea eficacității sistemului de protecție specială a copilului printr-o mai bună utilizare a metodei managementului de caz (Pentru fiecare copil, acționăm la timp și adaptat!) – SOS Satele Copiilor România (sos-satelecopiilor.ro)

Doneaza

Alătură-te Familiei SOS! 

Oferă șansa unei copilării fericite! Cu o donație simbolică poți oferi sprijin copiilor vulnerabili care nu au familia alături sau care riscă să o piardă. Alege să donezi lunar. Îți mulțumim din suflet pentru implicare! 

Donează pentru cei 1000 de copii din grija SOS:
lunar
o data
50 lei
75 lei
150 lei