Posted on / in Stiri

Managementul comportamental al copilului: căutăm formator

Termeni de referință pentru selectarea unui formator pentru seminarul anual de formare profesională continuă al părinţilor sociali din cadrul SOS Satele Copiilor România

Cadrul general

SOS Satele Copiilor România este o organizaţie umanitară neguvernamentală centrată pe asistarea şi sprijinul acordat copiilor care au pierdut sau riscă să piardă îngrijirea familiei lor biologice.

O parte din serviciile-cheie furnizate de către organizaţie este reprezentată de serviciile de tip rezidenţial pentru copii şi tineri organizate în sistem de creştere şi îngrijire de tip familial.             În casele de tip familial din Satele SOS Bucureşti, Cisnădie (jud.Sibiu) şi Hemeiuş (jud.Bacău) lucrează părinţi sociali a căror misiune vizează crearea, pentru fiecare din cei 6-7 copii aflaţi în grija sa, a unui mediu de viaţă, îngrijire şi educaţie caracterizat prin afecţiune şi stabilitate. În mod concret, acest profesionist în îngrjirea copilului răspunde pentru o familie substitutivă SOS şi pentru casa în care trăieşte şi lucrează, alături de fete şi băieţi de vârste diferite.

 

Obiectivul selecţiei

Prezentii termeni de referinţă vizează identificarea de către SOS Satele Copiilor România, denumita în continuare beneficiar, a unui formator în vederea pregătirii şi susţinerii a două serii de training, de cate 3 zile fiecare cu participarea mamelor sociale din Programele SOS Satele Copiilor Romania, precum şi pentru elaborarea unui raport final, destinat beneficiarului, pe marginea acestui seminar.

 

Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor formatorului

În perioada 23.10-03.11 vor fi organizate 2 serii de formare continuă, cu participarea celor 27 de mame sociale care lucrează cu copiii în cadrul SOS Satele Copiilor România. Acestea reprezintă toate cele 3 locaţii în care se derulează programe ale organizaţiei după cum urmează:

 • Bucureşti (11 participante),
 • Cisnădie – jud. Sibiu (11 participante),
 • Hemeiuş – jud. Bacău (6 participante).

 

Titlul seminarului:

„Disciplinarea si managementul comportamental al copilului”

 

Obiectivele principale al seminarului:

 • Dezvoltarea si exersarea abilitatilor de analiza functionala a comportamentului unui copil (identificarea antecedentelor si consecintelor care initiază si mentin un comportament);
 • Dezvoltarea si exersarea abilitatilor de aplicare a unor tehnici de disciplinare în cazul invatarii unui nou comportament, a consolidarii comportamentului copiilor sau modul de abordare/reactie în situatia in care acestia refuza sa realizeze un comportament; rolul atasamentului si jocului in dezvoltarea copilului;
 • Focusul pe resursele copilului (ce are și ce face copilul) și defocusarea de pe ce este/va fi (evitarea generalizărilor, etichetărilor, marginalizarilor, judecăților de valoare); metode/forme prin care un copil poate fi sustinut si determinat sa vorbeasca despre emotiile sale;
 • Ce este și ce nu este disciplina pozitivă; Tehnici de reducere a comportamentelor nedorite;
 • Stabilirea si respectarea regulilor in relatia cu copilul, stabilirea limitelor si monitorizarea comportamentelor.

Metodologie:

 • evaluarea initiala
 • prezentarea si discutarea interactivă a principalelor aspecte in disciplinarea si managementul comportamental la copii (etape in invatarea unui nou comportament, metode de sustinere si modificare comportamentala);
 • jocuri de rol/studii de caz/exemplificarea unor situati concrete intalnite/practicate de participanti in procesul de disciplinare a copiilor cu care lucreaza;
 • activitate individuala si pe grupe avand ca scop analiza functionala a comportamentelor problematice (cand apare comportamentul, cand nu apare, cu cine, cu cine nu apare, unde apare, unde nu apare, ce emotii se manifesta, ce se întâmplă imediat după manifestarea comportamentului?);
 • studiu de caz individual /tema de casa: aplicarea metodelor invatate pe durata formarii si observarea modificărilor care apar la nivelul comportamentelor copiilor in urma stabilirii unor reguli clare si a suportarii consecintelor in cazul incalcarii limitelor/regulilor stabilite;

 

Pentru îndeplinirea obiectivelor mai sus-menţionat, formatorul va avea următoarele responsabilităţi:

 • pregătirea agendei seminarului si a materialelor de suport pentru participanţi. Acestea vor fi realizate inclusiv pe baza discuţiilor premergătoare seminarului, între formator şi organizatorul acestui training, din partea SOS Satele Copiilor Romania, şi pe baza consultării de documente relevante puse la dispoziţie de către beneficiar;
 • livrarea efectivă a conţinuturilor agreate cu beneficiarul în cadrul celor 2 serii de seminar, în locaţia selectată;
 • stabilirea planului de actiuni post-instruire(la nivel de grup) si a temelor de casa;
 • redactarea raportului final al seminarului care va include următorii itemi principali: prezentarea conţinuturilor parcurse; metodologia folosită; concluzii şi recomandări.

 

Calendar

În vederea îndeplinirii sarcinilor menţionate, anunţăm un număr de 4 zile de livrare de training/facilitare propriu-zis(a), cate 2 pentru fiecare serie de participante.

 

Calificările necesare

 • experienţă de minimum 3 ani în organizarea şi facilitarea de workshopuri si ateliere de dezvoltare personala;
 • excelente abilităţi de facilitare şi relaţionare interpersonală cu diferite categorii de angajati din sistemul de protecţie a copilului (educatori, asistenţi maternali, părinţi sociali);
 • certificare ANC ca formator;
 • disponibilitatea de a calatori intr-o locatie aleasa de organizatia SOS Satele Copiilor Romania;
 • eventual istoric de colaborare cu alte organizatii non guvernamentale.

 

Documente necesare

 • CV care să detalieze capacitatea şi experienţa formatorului pentru îndeplinirea obiectivelor termenilor de referinţă;
 • fotocopie a certificatului de înregistrare fiscal pentru candidaţii care sunt persoane fizice autorizate, respectiv societăţi comerciale;
 • o recomandare din partea a 2 fosti beneficiari;
 • oferta semnată şi ştampilată (aceasta va conţine metodologia de lucru propusă, un draft al agendei şi solicitarea financiară, exprimată în RON fără TVA). Oferta se va întocmi în limba română şi va fi valabilă cel puţin 45 zile de la data depunerii. În cazul în care va fi declarată câştigătoare, această ofertă va deveni anexă la contractul ce va fi încheiat în cadrul perioadei de valabilitate sus-menţionate.

 

Data limită

Cei interesati sunt rugaţi să transmită până la data limită de 17 Septembrie 2017 documentele menţionate la punctul 6. Acestea pot fi transmise în format electronic pe adresa tania.duduta@sos-satelecopiilor.ro sau in plic la adresa:

 

Asociaţia SOS Satele Copiilor România

Calea Floreasca nr. 165, sector 1, Bucureşti, cod poştal 014459

 

Metoda de selecţie a formatorului

Atribuire directă, în concordanţă cu procedura operaţională privind achiziţii a Asociaţiei SOS Satele Copiilor România.

 

 Contact

Pentru informatii suplimentare privind termenii de referinţă, vă rugăm să ne contactaţi la telefon 021-668.00.88 sau e-mail: tania.duduta@sos-satelecopiilor.ro persoana de contact Tania Durla

Doneaza

Alătură-te Familiei SOS! 

Oferă șansa unei copilării fericite! Cu o donație simbolică poți oferi sprijin copiilor vulnerabili care nu au familia alături sau care riscă să o piardă. Alege să donezi lunar. Îți mulțumim din suflet pentru implicare! 

Donează pentru cei 1000 de copii din grija SOS:
lunar
o data
50 lei
75 lei
150 lei