RO | EN

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

Cod: PEH022

Perioada de derulare a proiectului: 07 mai 2015 – 31 octombrie 2016

Buget: 851.000 lei

Promotor proiect: Asociația SOS Satele Copiilor România

Partener: DGASPC Sibiu

Zona de derulare a proiectului: Județul Sibiu, 64 localități (53 comune și 11 orașe și municipii)

Scopul proiectului este de a contribui la îmbunătățirea vieții copiilor din județul Sibiu prin cunoașterea situației reale a copiilor din județ și crearea cadrului necesar pentru o mai bună colaborare între autoritățile de la nivel local și județean, precum și între autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale.

Beneficiari ai proiectului: 1136

 • 120 de specialiști din domeniul social din localități din județul Sibiu (factori de decizie și specialiști din cadrul entităților publice) ce vor beneficia de sesiuni de formare și vor fi implicați în activitățile proiectului împreuna cu
 • 1 membru al asociațiilor profesionale
 • 15 specialiști și factori de decizie din cadrul ONG-urilor active în județ
 • 1000 părinți și tutori sau alți membrii ai familiilor copiilor/tinerilor în situații de risc din comunitate, din care 500 de etnie romă.

Progrese si rezultate periodice

 • În perioada 2 – 9 noiembrie 2015 au avut loc 5 sesiuni de informare privind Diagnoza socială.
 • În perioada 9 noiembrie – 11 decembrie 2015, Caravana privind drepturile copilului poposește în 20 de localități din județul Sibiu.
 • Comunicat de presa la finalul Caravanei privind drepturile copilului în județul Sibiu.
 • In data de  15 martie 2016 a avut loc Întâlnirea de lucru lărgită – conferință intermediară, în cadrul căreia s-a discutat cu privire la stadiului actual al proiectului și rezultatele diagnozei sociale la nivelul județului. La întâlnire au participat aproximativ 80 de persoane, factorii decizionali de la nivelul județului, respectiv reprezentanți ai Consiliului Județean Sibiu, Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala, Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, reprezentanți ai primăriilor și ONG-urilor care desfășoară activități în domeniu, precum și reprezentanți ai mass-media.
 • În cadrul activității de ”Elaborare/adaptare și testare a unei metodologii de colaborare între Serviciile Publice de Asistență Socială din cadrul primăriilor din județul Sibiu și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu (DGASPC Sibiu)”, au avut loc trei întâlniri de lucru, în 13 iunie 2016, la Mediaș (fotografii), 14 iunie 2016, la Sibiu (fotografii) și 16 Iunie 2016, la Agnita (fotografii), la care au participat reprezentanți ai  SPAS-urilor locale din județul Sibiu, alături de reprezentanți ai Asociației SOS Satele Copiilor România și ai DGASPC Sibiu. Comunicat de presa
 • În perioada 19 – 23 septembrie 2016, a avut loc programul de formare la care au participat 100 de persoane angajate ale Serviciilor/Compartimentelor Publice de Asistență Socială din cadrul primăriilor din județul Sibiu, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu și ale ONG-urilor care activează în domeniul protecției copilului în județul Sibiu. Galerie foto.
 • În octombrie 2016 a fost finalizată ” Metodologia specifică de lucru privind colaborarea între DGASPC Sibiu și Consiliile Locale – SPAS/compartimente din județul Sibiu, pe linie de asistență socială a copilului și familiei”.
 • Pe baza concluziilor Diagnozei Sociale precum și a informațiilor primite de la primăriile din județ,  în octombrie 2016 a fost finalizat ”Plan de actiune de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul județului Sibiu, prin mobilizarea resurselor existente către zonele identificate ca prioritare”.
 • În data de 25 octombrie 2016 a avut loc conferința de final a proiectului, în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele proiectului. Cu această ocazie a fost dat publicității și un comunicat de presa.
 • Comunicat de închidere a proiectului.
• Activități pregătitoare și managementul proiectului;

• Realizarea achizițiilor necesare implementării;

• Realizarea unei diagnoze sociale la nivelul tuturor unităților administrative-teritoriale din județul Sibiu;

• Desfășurarea unui program de formare destinat profesioniștilor de la nivelul autorităților locale și județene și din cadrul ONG-urilor;

• Desfășurarea unei caravane privind drepturile copilului în cel puțin 20 localități din județul Sibiu cu un procent mai mare de 10% a populației de etnia romă.

• Elaborarea/adaptarea și testarea unei metodologii de colaborare între SPAS-uri și DGASPC Sibiu;

• Elaborarea unui plan de acțiune la nivel județean privind mobilizarea resurselor existente către zonele identificate ca prioritare;

• Auditul activităților desfășurate;

• Monitorizarea proiectului și raportare;

Proiectul contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor generale și rezultatelor așteptate ale programului, fiind o inițiativă menită să răspundă mai bine problemelor cu care se confruntă copiii în situație de risc din județul Sibiu și să lupte împotriva excluziunii sociale a copiilor din comunitățile de romi din partea de centru și de nord a județului Sibiu (cel puțin 20 localități).

 

Asociația SOS Satele Copiilor România, ONG cu experiență de peste 20 ani în județul Sibiu, va implementa proiectul în parteneriat cu DGASPC Sibiu, instituția responsabilă de problematica drepturilor copilului la nivel județean.

 

Relația de parteneriat este una de lungă durată, ceea ce oferă garanții privind buna implementare a proiectului și asigurarea sustenabilității rezultatelor obținute la finalul proiectului.

Asociația SOS Satele Copiilor România lansează următoarele achiziții de servicii:

 

1. Campanie de informare – “caravana drepturilor copilului” – informare, diseminare materiale informative și promoționale și sondarea opiniei publice .
2. Realizarea unui studiu / diagnoză socială la nivelul tuturor unităților administrativ – teritoriale din județul Sibiu.

 

Documentația de atribuire / ofertare se poate solicita în scris îcepând cu data de 11.09.2015 . Termenul limita de solicitare a clarificărilor este 16.09.2015
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18 septembrie 2015, ora 16.
Persoane de contact: Daniela Abrudean, tel. 0733 539 117, e-mail: daniela.abrudean@sos-satelecopiilor.ro și Camelia Ionescu, tel: 074 526 6000, e-mail: camelia.ionescu@sos-satelecopiilor.ro .

• Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014.

Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului;

• Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org;

 Link-uri utile: www.granturi-corai.ro, www.eeagrants.org