Dezvoltarea unui model de intervenție pentru copiii aflați în situații vulnerabile din județul Sibiu

Parteneri: SOS Children’s Villages NorwayDGASPC Sibiu

Colaboratori: Primăria  Orașului Agnita, Primaria Orașului Avrig, Primăria Comunei Brăteiu, Primăria Comunei Valea Viilor, Primăria Comunei Slimnic, Primăria Comunei Ațel

OBIECTIV GENERAL

Dezvoltarea și promovarea unui model de intervenție, la nivelul județului Sibiu, care să contribuie la creșterea accesului copiilor din familiile vulnerabile aflate în risc de sărăcie și excluziune socială (copii cu vârste cuprinse între 0-14 ani, inclusiv copii cu părinți plecați la muncă în străinătate sau remigrați) la servicii sociale, precum și la creșterea nivelului de satisfacție al familiilor cu privire la calitatea serviciilor.

OBIECTIVE SPECIFICE

OS.1. Furnizarea de servicii sociale, educaționale și de ocupare de calitate pentru 300 de copii, cu vârste cuprinse între 0-14 ani, și pentru familiile acestora din 6 comunități rurale și urbane din județul Sibiu, în baza planurilor individualizate de servicii.

OS.2. Creșterea capacității profesioniștilor din serviciile sociale și a membrilor structurilor comunitare consultative din județul Sibiu în lucrul cu copiii și familiile acestor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

OS.3. Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din județul Sibiu și a DGASPC Sibiu pentru identificarea, evaluarea și adresarea nevoilor copiilor și familiilor acestor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

BUGET

Total costuri eligibile estimate – 2,735,739.92 Lei

Valoarea grantului – 2,462,165.93 Lei

Contribuţia privată a PP – 273,573.99 Lei

Durata proiectului – 32 Luni

Dată de începere: 01.05.2021

GRUPURI ȚINTĂ PRINCIPALE:

  1. Copii afectați de migrația părinților („copii singuri acasă”) și copii remigrați – 50

din care, din mediul rural:18

  1. Familii vulnerabile sau care includ grupuri vulnerabile (copii cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani) – 250

din care, din mediul rural: 97

GRUPURI ȚINTĂ SECUNDARE:

  1. Profesioniști și voluntari care lucrează cu grupuri vulnerabile sau interacționează cu aceștia (de exemplu: profesioniști și voluntari, personal didactic, personal și voluntari din sfera serviciilor sociale, polițiști, jandarmi, angajați ai autorităților locale etc.) – 85
  2. Membri familiei/ susținătorii beneficiarilor din grupurile țintă principale (ex. părinți, bunici, tutori, reprezentanți legali etc.) – 150
  3. Alte grupuri țintă secundare care pot contribui la creșterea impactului proiectului (angajatori, membri ai comunităților învecinate, reprezentanți ai autorităților publice etc.) – 36

ACTIVITĂȚI

A1 – Managementul proiectului

A2 – Informare şi promovare

A3 – Identificarea şi preluarea copiilor aflați în situație de risc din cele 6 comunități implicate în proiect

A4 – Furnizarea de servicii sociale pentru copii și părinți

A5 – Furnizarea de servicii educaționale pentru copii

A6 – Furnizarea de servicii de ocupare pentru părinți (șomeri sau persoane inactive) și pentru tineri (15-24 ani) din familiile vulnerabile

A7 – Activități de formare adresate profesioniștilor

A8 – Activități de formare adresate membrilor structurilor comunitare consultative

Durabilitatea proiectului – sustenabilitate min. 5 ani de la aprobarea raportului final