Obiectivul proiectului
Prin proiectul ”Aplicarea comportamentelor sigure: Prevenirea și răspunsul la violența în rândul copiilor fără sau în risc de a pierde îngrijirea părintească (Applying Safe Behaviours: Preventing and Responding to Peer Violence Amongst Children Without or at Risk of Losing Parental Care)” ne propunem ca tinerii și copiii să devină agenți activi în crearea de spații sigure pentru ei și pentru semenii lor. În plus, vrem să îi împuternicim pe profesioniștii în îngrijirea copiilor și tinerilor, pentru a răspunde în mod adecvat la violența între egali în rândul copiilor.

Problema

Copiii și tinerii din îngrijire alternativă sau care provin din familii vulnerabile au adesea un istoric de abuz, neglijare sau expunere la comportamente toxice, provocări emoționale, sociale sau comportamentale și au fost adesea martori sau au experimentat violența în familie.

Ca urmare a acestor experiențe, copiii și tinerii din îngrijire alternativă sunt mai vulnerabili în a deveni victime ale violenței între copii sau în a exercita violență asupra altor copii[1].

Violența între egali este una dintre cele mai frecvente modalități prin care copiii și tinerii experimentează violența. Copiii din programele de îngrijire alternativă au ridicat în mod constant problema violenței între egali și a agresiunii ca fiind o problemă ce le afectează viața în mod semnificativ[2]. Cercetările efectuate în Italia au arătat că 6 din 10 tineri au suferit acte de violență între egali sub formă de bullying sau cyber bullying.

Actele de violență în rândul copiilor pot fi complexe și adesea conțin aspecte fizice, sexuale și emoționale. Din păcate, în ciuda faptului că există o prevalență a actelor de violență în rândul copiilor și tinerilor aflați în îngrijire alternativă, profesioniștii se confruntă adesea cu provocări în a răspunde eficient.

Pentru copii și tineri care au experimentat violența între egali, este esențial ca atât ei cât și persoanele de îngrijire să fie echipați și împuterniciți în a răspunde la astfel de situații.

Soluția

Prin formarea și informarea copiilor, tinerilor, a profesioniștilor care lucrează cu aceștia și a comunităților cu privire la violența între egali, ne propunem să le oferim acestora cunoștințele și instrumentele necesare pentru a înțelege problema și a acționa împotriva ei.

Copiii și tinerii vor putea aplica o abordare de tip comportamente sigure în viața lor, construind astfel un mediu mai sigur pentru ei și semenii lor. Profesioniștii din îngrijire vor avea o capacitate crescută de prevenire, identificare și intervenție adecvată în situații de violență între copii.

În implementarea proiectului vom folosi o abordare de tip Comportamente sigure pentru prevenirea violenței între copii, abordare ce se bazează pe metodologia Comportamentelor de protecție. Aceasta din urmă se concentrează pe dreptul copiilor de a se simți în siguranță în orice moment și pe dezvoltarea încrederii în sine și a abilităților care îi ajută să evite victimizarea[3].

Beneficiari

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din copii și tineri care sunt în programe de îngrijire alternativă, care provin din familii vulnerabile și care sunt susținuți de autoritățile de protecție a copilului din Belgia, Franța, Italia, România și Spania.

Proiectul va viza, de asemenea, profesioniștii din programele de îngrijire a copiilor și tinerilor din țările participante la proiect, persoane care lucrează zilnic și în mod direct cu copii, tineri, persoane de îngrijire sau familii vulnerabile. Includem aici roluri precum personalul care sprijină familii vulnerabile direct în comunitate, personalul de îngrijire, asistenți maternali, profesori, lucrători de tineret, personalul de îngrijire din centrele de zi și asistenți sociali.

Principalele activități

Pe parcursul proiectului, în România, vom dezvolta și implementa:

1. Formări față în față pentru a consolida capacitatea a 90 de copii și tineri în aplicarea comportamentelor sigure și pentru a-i împuternici și echipa să recunoască și să vorbească despre violența între copii.

ANUNȚ RECRUTARE PEER TRAINERS

2. Formări față în față pentru instruirea a 103 profesioniști din programele de îngrijire a copiilor și tinerilor, pentru a preveni, identifica și răspunde la violența între copii într-un mod echilibrat, sigur, cu blândețe, asigurând interesul superior al fiecărui copil.

ANUNȚ RECRUTARE FORMATORI

Ghid de practică – Aplicarea comportamentelor sigure

3. Două seturi de module online de sensibilizare cu privire la prevenirea violenței între copii : un modul pentru copii și tineri și un altul pentru profesioniștii din domeniul îngrijirii copiilor și tinerilor și pentru adulții din comunitățile locale.

4. Recomandări de politici publice plecând de la rezultatele unor consultări și cercetări la nivel național.

Raport privind stabilirea domeniului de cuprindere în România

Ce ne-au spus tinerii despre violența între copii

Recomandările din partea grupului de tineri, cu privire la violența între copii și tineri

Dialog cu autoritățile publice pentru a solicita schimbări sistemice de îmbunătățile a situației copiilor afectați de violența între egali.

National Steering Group (NSG)

Fiecare țară parteneră a constituit un Comitet de Coordonare – National Steering Group (NSG) care are responsabilitate de a implementa proiectul și de a asigura sustenabilitatea rezultatelor după anul 2023.

În România, Comitetul de Coordonare este alcătuit din reprezentanți ai SOS Satele Copiilor România și ai Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Copiii și Adopții, Terre des hommes România, World Vision România, Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului sector 1 și Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului sector 3, precum și 2 tineri cu experiență în îngrijire alternativă.

Participarea tinerilor

Participarea tinerilor cu vârste cuprinse între 14 și 24 de ani are un rol central și reprezintă o abordare integrată în toate activitățile proiectului.

Grupul Național de Experți Tineri, organizat în fiecare dintre țările partenere, va fi constituit în România din 17 tineri cu experiență în îngrijire alternativă sau care provin din familii vulnerabile.

Parteneriat

  • SOS Satele Copiilor Internațional – coordonator proiect
  • 5 asociații membre ale Federației SOS Satele Copiilor – Belgia, Franța, Italia, Romania și Spania – parteneri

Finanțare: Proiectul este co-finanțat cu până la 80% din costurile totale prin programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene, la care se adaugă contribuția financiară a partenerilor în proiect.

Persoana de contact:
Coordonator național – Nicoleta Moldovanu
nicoleta.moldovanu@sos-satelecopiilor.ro
Pentru detalii, accesați AICI site-ul proiectului.

DISCLAIMER: Acest proiect este co-finanțat prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene. Responsabilitatea privind conținutul acestui site revine exclusiv Asociației SOS Satele Copiilor România. Comisia Europeană nu răspunde pentru nici o informație din cadrul acestui material.

[1] Brodie & Pearce, 2017
[2] Kendrick, 2011; Wlodarczyk & Makaruk, 2013

[3] O’Callaghan, 2011